Често задавани въпроси: Автомобилна застраховка в Германия

Причината за големите разлики в цените е, че те все още се определят от условията във всяка страна, например минималния размер на обезщетенията за пострадали лица, правилата за гражданската отговорност и разходите за ремонт на превозно средство. Дори в рамките на една страна цените може да се различават в зависимост от това къде живеете.

Застрахователните компании също така трябва да спазват определени законови задължения, ако искат да продават застраховки в страни от ЕС, в които не са установени или нямат клонове. Това обяснява защо те обикновено работят чрез местни клонове или партньори и защо на практика трудно можете да намерите застраховател, който да ви предостави трансгранични застрахователни услуги.

Когато регистрирате колата си в Германия – трябва да направите това, ако планирате да останете там повече от 6 месеца – ще трябва да докажете, че имате застраховка. Германските власти са длъжни да приемат всяка застраховка от българскa застрахователна компания, която има право да предлага услуги в Германия. Ако обаче се окаже, че вашият български застраховател няма право да извършва дейност в Германия, ще трябва да намерите друга компания.

По принцип трябва да сключите застраховка в страната, където е регистриран автомобилът. Същевременно, понеже вие живеете във България и в крайна сметка ще регистрирате автомобила там, трябва да го застраховате в българскa компания. Трябва ясно да обясните на вашия застраховател, че ще ви е необходима застраховка от момента, в който автомобилът стане ваша собственост в Германия или от момента, в който той бъде изпратен, ако става въпрос за доставка.

въпреки че автомобилът ви ще остане регистриран в България, проверете дали вашата застраховка покрива случаите, когато действителният ползвател на автомобила е член на семейството, който пребивава в друга страна от ЕС. В противен случай, ако синът ви претърпи произшествие в Германия, вашият застраховател може да възрази, че не сте го информирали за основна промяна в обстоятелствата.

ДА – законно е, но проверете и на други места – може да намерите друга немска застрахователна компания, която ще вземе предвид добрата ви застрахователна история в България. Вашият предишен български застраховател е длъжен при поискване да ви предостави удостоверение за предявените от вас претенции.

ДА — Вашата задължителна застраховка „Гражданска отговорност" е валидна, ако пътувате или отседнете временно в друга страна от ЕС. Сертификатът „Зелена карта", издаван от вашия застраховател автоматично или при поискване (в зависимост от държавата, в която се сключва застраховката), ще ви улесни при предявяването на претенции, ако претърпите произшествие в чужбина. Покритието на други щети, нанесени на вашия автомобил или вас самия (пожар, кражба и т.н., включени в автокаско), зависи от конкретната застраховка, затова проверете във вашата компания какво точно е то.

Защото цените все още до голяма степен се определят от условията в отделните страни.

Например размерът на обезщетенията за пострадали лица, режимът на гражданска отговорност и разходите за ремонт на превозни средства се различават значително в отделните страни.

Източник: europa.eu