С българска книжка в Германия

Най важното накратко

 1. Какви са правилата за постоянно и непостоянно пребиваващи шофьори в Германия?
 2. Има ли разлика в правилата за различните категории МПС-та?
 3. Трябва ли да подмените ли националната си шофьорска книжка с немска?
 4. Кога не можете да шофирате с националната шофьорска книжка в Германия?

Ако сте гражданин на държава-членка на Европейския съюз или държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) и Ви се налага да шофирате в Германия е добре да познавате правилата, касаещи Вашите шофьорски документи и да знаете, дали те са валидни и можете да пътувате спокойно в друга държава.

Какви са правилата за използване на чуждестранна шофьорска книжка при непостоянно пребиваване в Германия?

Ако разполагате с валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС), издадено от държавата, чийто гражданин сте, то можете спокойно да шофирате на територията на Германия. В случаите, в които шофьорите нямат постоянно пребиваване в Германия, обикновено се касае до спорадични преминавания, екскурзии, работни пътувания или други поводи. В този случай не е необходимо шофьорският Ви документ да бъде превеждан или легализиран на немски.

Важно е да се знае, че чуждестранната шофьорска книжка може да бъде използвана на територията на Германия само с правата, които тя дава и според националното законодателство и важи само за разрешните в нея категории МПС-та.

Какви са правилата за използване на чуждестранни шофьорски книжки при постоянно пребиваване в Германия?

По различно стоят нещата за постоянно пребиваващи на територията на Германия. За обичайно местопребиваване се приема мястото, където пребивавате най-малко 185 дни в годината. В този случай можете да използвате Вашата национална шофьорска книжка до изтичането на нейния срок. След това ще трябва да се сдобиете с немска такава.

Това правило не касае лицата, които живеят извън Германия, но работата им е свързана с постоянно пътуване и командировки в Германия, тъй като при тях не става въпрос за постоянно пребиваване в Германия, а то продължава да си е в националната им държава. Ако притежавате шофьорска книжка с категории C, C1, CE, C1E (тежкотоварни превозни средства) или D, D1, DE, D1E (автобуси) е необходимо да се имат предвид определени ограничения. Шофьорската книжка за една от гореизброените категории важи до изтичане на 5 години от нейното издаване, дори когато тя е валидна във Вашата страна за по-дълъг период. Ако обаче се случи така, че валидността на шофьорската Ви книжка изтече при преместването на обичайното Ви местопребиваване, имате право да шофирате още 6 месеца на територията на страната.

Трябва ли да подмените Вашата чуждестранна шофьорска книжка с немска?

Ако срокът на Вашата шофьорска книжка изтича или вече е изтекъл, трябва да подадете необходимата молба за издаване на немско свидетелство за управление за категориите МПС-та, разрешени със старата Ви книжка. Освен това можете да подмените шофьорската си книжка с немска такава по всяко време и без специална причина. За целта трябва да подадете молба до Fahrerlaubnisbehörde (Органът, издаващ свидетелства за управление на МПС) за издаване на немска шофьорска книжка. Към молбата трябва да приложите набор от документи:

 • Документ за самоличност (лична карта или задграничен паспорт);
 • Валидна адресна регистрация;
 • Актуална снимка, отговаряща на изискванията за лична карта;
 • Оригинал на Вашата чуждестранна шофьорска книжка;
 • Свидетелство за съдимост – при поискване в определени случаи.

За категориите C, C1, CE, C1E (тежкотоварни превозни средства) или D, D1, DE, D1E (автобуси) е необходимо да предоставите и лекарско удостоверение за здравословното Ви състояние и оценка на зрението Ви. Шофьорите на автобуси, които са на 50 или повече години, трябва освен гореизброените документи да предоставят и медицинска експертиза и/или психологическа оценка на способностите им, необходими за професията – издръжливост, ориентация, бдителност, добра концентрация, бързина на реакциите.

До издаването на немската шофьорска книжка можете да продължите да използвате Вашата, а след получаването ѝ старата Ви книжка трябва да бъде върната в мястото ѝ на издаване. Важно! Чуждестранните свидетелства за управление на таксита, коли под наем, линейки и други подобни превозни средства не могат да бъдат подменени с немски.

Кога не можете да шофирате с чуждестранна шофьорска книжка?

Вашата шофьорска книжка не Ви дава право да участвате в пътния трафик в Германия ако:

 • Не е валидна или срокът ѝ е изтекъл, според правото на издаващата държава или според немското право;
 • Ако Ви е било издадено само временно разрешително за управление на МПС;
 • Ако шофьорската Ви книжка е била иззета или имате наложени административни ограничения от компетентните органи в Германия или от компетентните контролни органи в страната, в която е издадена;
 • Ако влязло в сила съдебно решение Ви забранява да притежавате шофьорска книжка и да управлявате МПС на територията на Германия или на определени провинции;
 • Ако международното Ви свидетелство за управление на МПС е било издадено въз основа на непозволен или фалшифициран национален документ;
 • При други обстоятелства, предвидени в законодателството.

Внимание: управлението на МПС без или с нередовна шофьорска книжка е наказуемо!

Какви са особените правила за студенти и ученици?

Посещаването на университет или училище не води само по себе си до промяна на обичайното местопребиваване. Затова и ако студентите или учениците придобият по време на обучението си шофьорска книжка в своята държава, то тя е валидна и в Германия. Освен това студентите и учениците от други страни членки на ЕС имат право да получат немско свидетелство за управление, ако са пребивавали най-малко 6 месеца на територията на Германия.

Източник: mmg-bg.de